Zdieľaj na G+ Zdieľaj na LinkedIn

NÁDRŽE NA DAŽĎOVÚ VODU

Medzi nové trendy súčastnosti patrí hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie v zastavaných územiach. Zastavaním pozemku sa zmenší plocha pre prirodzené vsakovanie dažďových vôd. Najväčšie množstvo vôd sa zachytí na streche a taktiež na spevnených plochách okolo rodinných domov – túto dažďovú vodu je nutné nejakým spôsobom likvidovať – nie všade ale býva možnosť odvádzať túto vodu do potoka alebo do kanalizácie a podmienky pre vsiaknutie na pozemku nebývajú vždy vhodné (napr. ílovité podložie) – hrozí tak podmáčanie vlastného pozemku a nehnuteľnosti. Keď vezmeme do úvahy priemernú spotrebu pitnej vody na jedného obyvateľa (viac ako 100 litrov vody denne) a stále rastúcu cenu pitnej vody zistíme, že využívanie dažďovej vody je výhodné a hlavne ekonomické. Približne 50 % spotreby pitnej vody je totiž možné nahradiť zachytenou dažďovou vodou. Nároky na kvalitu vody spotrebovávanej v domácnosti nie sú rovnaké – v niektorých prípadoch je možné použiť len pitnú vodu (varenie, pitie, osobná hygiena, umývanie riadu), inde je možné použiť úžitkovú vodu - teda aj zachytenú zrážkovú vodu. Preto odporúčame dažďovú vodu zo zastavaných plôch zadržovať a ďalej ju využívať. Nepodmáčate si tak pozemok a ešte ušetríte náklady za pitnú vodu, ktorú by ste museli použiť!

TYPY JÍMOK

Objem
[l]
Priemer vstupného
potrubia [mm]
Cena (euro)
2000 100 440 Detail
3000 100 560 Detail
4000 150 680 Detail
5000 150 800 Detail
6000 150 920 Detail
7000 150 1040 Detail
8000 150 1160 Detail
9000 150 1280 Detail
10000 150 1400 Detail
11000 150 1520 Detail
12000 150 1640 Detail
13000 150 1760 Detail
14000 150 1880 Detail
15000 150 2000 Detail

Ceny su uvedené bez DPH.

Súcast dodávky
 1. Poklop
 2. Tesnenie

Na prianie je možné do všetkých nádrží vyvrtat zdarma prepad.

Predlženie komínu o 0,5m ponúkame za cenu 45,- euro

Prečo využívať zrážkovú vodu?

 • cena pitnej vody sa neustále zvyšuje
 • ochrana pozemku a nehnuteľnosti pred jeho podmáčaním
 • neobsahuje chlór ani iné látky, preto je vhodná na zalievanie rastlín
 • je „mäkká“ a nespôsobuje usadzovanie vodného kameňa v potrubí ako upravená pitná voda

Dažďová voda dopadajúca na zastavané plochy väčšinou odtečie bez úžitku do kanalizácie alebo len vsiakne na pozemku. Vďaka našim nádržiam ju môžte akumulovať a ďalej využívať k rôznym účelom a tak napr. ušetriť náklady na domácnosť alebo ochrániť svoj majetok (pozemok a rodinný dom) pred podmáčaním.

Kde je možné zachytenú zrážkovú vodu využiť?

 • zalievanie záhrady (je možné to uskutočniť pomocou bežného čerpadla alebo napojiť automatický zavlažovací systém na zalievanie okrasných rastlín, trávnikov, ovocných stromov a plodín určených ku konzumácii)
 • splachovanie WC (tvorí až 30 % spotreby vody, preto je výhodnejšie realizovať v dome rozvod zrážkovej vody k tomuto účelu)
 • pranie (dažďová voda je mäkká, netvorí vodný kameň, takže nie je nutné používať zmäkčovadla, lepšie rozpúšťa pracie prášky a tým znižuje ich spotrebu; je vhodné ju využívať najmä tam, kde je bežne dostupná voda tvrdá, okrem úspory pracích práškov znížite aj opotrebenie pračky)
 • upratovanie, umývanie (napr. na podlahy alebo autá nie je nutné plytvať pitnou vodou, za ktorú musíte zaplatiť) Pitná voda je príliš cenná na to, aby sme s ňou zalievali záhradu alebo splachovali WC

Ako fungujú?

K akumulácii dažďovej vody sú najvhodnejšie podzemné nádrže, pretože je v nich udržovaná relatívne nízka teplota aj v letných mesiacoch (pod 16° C), čím je obmedzené množenie baktérií. Zo strechy je dažďová voda odvádzaná odkvapom cez lapače splavenín, na prítoku do nádrže musí byť osadený účinný filter. Prítokové potrubie musí byť osadené tak, aby nedochádzalo k víreniu vody a usadenín na dne nádrže. Každá nádrž má bezpečnostný prepad, ktorým odteká voda z nádrže pri jej naplnení ďalej do kanalizácie alebo vsakovacej jamy na pozemku.

Ku každej nádrži od nás zákazník obdrží:

 • montážny postup usadzovania žumpy do zeme
 • protokol o skúške tesnosti podla csn 750905
 • prehlásenie výrobcu o zhode podla zákona c.22/1997 zb.
 • zárucný list